fbpx

Prelegenci

Roman Bieda

Roman Bieda - radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna oraz współpracownik naukowy Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT (umowy wdrożeniowe, outsourcingowe, licencje itp.), doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz handlu elektronicznego. Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO. Przewodniczący podgrupy prawnej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii (w tym prawne aspekty AI) w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

Dr inż. Jarosław Bułka

Dr inż. Jarosław Bułka - absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Biocybernetyk z 20-letnim stażem akademickim w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Autor ponad 50 publikacji z obszarów sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, telemedycyny, telediagnostyki i inżynierii biomedycznej. Biznesowo zajmuje się analizą sygnałów i danych, modelami machine-learning oraz transformacją cyfrową organizacji i optymalizacją ich procesów, telemedycyną i teleopieką, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Współorganizator wielu konferencji branżowych, panelista i popularyzator działalności badawczo rozwojowej oraz transferu wiedzy z nauki do biznesu. Sekretarz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Ekspert technologiczny Związku Powiatów Polskich oraz Krakowskiego Parku Technologicznego. Członek Małopolskiej Rady Innowacji i Rady Naukowej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej. Dyrektor Działu Nowych Technologii Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Do 2018 członek Rady Fundacji Klastra Life Science. Organizator i realizator wielu innowacyjnych projektów R&D. Współzałożyciel i do 2018 członek zarządu w spółkach grupy kapitałowej Silvermedia. Ekspert ds. IT i sztucznej inteligencji Instytutu Żywności i Żywienia. Obecnie właściciel Sophilution, firmy zajmującej się analizą danych i transformacją cyfrową organizacji, prezes MedDataSolution firmy zajmującej się analizą i wykorzystaniem danych diagnostycznych. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej.

Piotr Biczyk

Piotr Biczyk - Chief Strategy Officer w QED Software, firmie specjalizującej się w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach związanych z tworzeniem oprogramowania, zarówno dla sektora prywatnego, jak i administracji publicznej. Fizyk z wykształcenia i zamiłowania, pracował m.in. nad zagadnieniami optyki półprzewodnikowej (niebieskie diody laserowe). Po opuszczeniu akademii zajmował się bezpieczeństwem i rozwojem oprogramowania. Obecnie spełnia swoje marzenie o połączeniu dwóch światów - ciekawych badań naukowych i budowania użytecznego oprogramowania. http://qed.pl/

Roman Bieda

Roman Bieda - radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna oraz współpracownik naukowy Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT (umowy wdrożeniowe, outsourcingowe, licencje itp.), doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz handlu elektronicznego. Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO. Przewodniczący podgrupy prawnej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii (w tym prawne aspekty AI) w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

Dr inż. Jarosław Bułka

Dr inż. Jarosław Bułka - absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Biocybernetyk z 20-letnim stażem akademickim w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Autor ponad 50 publikacji z obszarów sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, telemedycyny, telediagnostyki i inżynierii biomedycznej. Biznesowo zajmuje się analizą sygnałów i danych, modelami machine-learning oraz transformacją cyfrową organizacji i optymalizacją ich procesów, telemedycyną i teleopieką, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Współorganizator wielu konferencji branżowych, panelista i popularyzator działalności badawczo rozwojowej oraz transferu wiedzy z nauki do biznesu. Sekretarz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Ekspert technologiczny Związku Powiatów Polskich oraz Krakowskiego Parku Technologicznego. Członek Małopolskiej Rady Innowacji i Rady Naukowej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej. Dyrektor Działu Nowych Technologii Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Do 2018 członek Rady Fundacji Klastra Life Science. Organizator i realizator wielu innowacyjnych projektów R&D. Współzałożyciel i do 2018 członek zarządu w spółkach grupy kapitałowej Silvermedia. Ekspert ds. IT i sztucznej inteligencji Instytutu Żywności i Żywienia. Obecnie właściciel Sophilution, firmy zajmującej się analizą danych i transformacją cyfrową organizacji, prezes MedDataSolution firmy zajmującej się analizą i wykorzystaniem danych diagnostycznych. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej.

Piotr Biczyk

Piotr Biczyk - Chief Strategy Officer w QED Software, firmie specjalizującej się w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach związanych z tworzeniem oprogramowania, zarówno dla sektora prywatnego, jak i administracji publicznej. Fizyk z wykształcenia i zamiłowania, pracował m.in. nad zagadnieniami optyki półprzewodnikowej (niebieskie diody laserowe). Po opuszczeniu akademii zajmował się bezpieczeństwem i rozwojem oprogramowania. Obecnie spełnia swoje marzenie o połączeniu dwóch światów - ciekawych badań naukowych i budowania użytecznego oprogramowania. http://qed.pl/

O spotkaniu

Sztuczna inteligencja to aktualnie jeden z najpopularniejszych tematów.

Rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji (AI) znajdują coraz szersze zastosowanie we wszystkich gałęziach gospodarki, w tym przemyśle, marketingu, medycynie czy działalności prawniczej. Coraz częściej korzystamy z udogodniej opartych na algorytmach AI, ale możliwości jakie stwarza jej dalszy rozwój są imponujące.

Jakie korzyści i zagrożenia dla biznesu i rynku pracy niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji?

Firmy oczekują wdrożeń automatyzacji pewnych procesów w celu obniżenia kosztów pracowniczych, które aktualnie znacznie zaniżają ich wyniki finansowe. Dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów opartych na algorytmach sztucznej inteligencji przedsiębiorstwa mogą osiągać zdecydowanie lepsze wyniki. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji niektóre zawody odejdą do lamusa, ale z drugiej strony rozwój ten przyczyni się do powstawania całkowicie nowych profesji i miejsc pracy. Rozwoju nie można zatrzymać, ale można przygotować się na nieuniknione zmiany, które będą efektem ubocznym bardzo szybko postępującej ewolucji AI.

Wykorzystanie nowych technologii wiąże się również z szeregiem nowych wyzwań prawnych. Wykorzystanie AI może prowadzić do naruszenia prywatności, dyskryminacji jednostek czy grup ludzi (np. w związku z wykorzystaniem AI w procesie zatrudnienia, sprzedaży, etc..). Pojawia się też problem zapewnienie przejrzystości działania AI, w tym braku jednoznacznych informacji o zasadach działania algorytmów sztucznej inteligencji.

Rozwój AI wymaga szerokiego dostępu do danych, które stały się jej „paliwem” napędowym. Tu również mamy do czynienia z wyzwaniami prawnymi, związanymi z wykorzystaniem i ochroną danych osobowych oraz zapewnieniem dostępu do danych nieosobowych (maszynowych) na potrzeby rozwoju i funkcjonowania AI.

Radca prawny, współpracownik naukowy Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego, Roman Bieda, pełniący funkcję kierownika podgrupy roboczej ds. prawnych aspektów AI w zespole ekspertów powołanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w celu opracowania strategii AI dla Polski, poruszy m.in. kwestie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez AI, osobowości prawnej AI oraz twórczości AI.

Kwestie związane z rozwojem AI w biznesie, sytuacją na rynku pracy oraz inne nurtujące pytania będą zgłębiane przez przedstawicieli biznesu, dr inż. Jarosława Bułkę, absolwenta Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, biocybernetyka z 20-letnim stażem akademickim w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biochemicznej AGH, biznesowo zajmującego się analizą sygnałów i danych, modelami machine-learning oraz transformacją cyfrową i optymalizacją ich procesów, telemedycyną i teleopieką, właściciela Sophilution, firmy zajmującej się analizą danych i transformacją cyfrową organizacji oraz Piotra Biczyka, pełniącego funkcję dyrektora strategicznego w firmie QED Software specjalizującej się w AI i uczeniu maszynowym, posiadającego wieloletnie doświadczenie w projektach związanych z tworzeniem oprogramowania, zarówno dla sektora prywatnego jak i administracji publicznej. Piotr, będący fizykiem z wykształcenia i zamiłowania, pracował m. in. nad zagadnieniami optyki półprzewodnikowej (niebieskie diody laserowe).

Sztuczna inteligencja to temat również bardzo modny wśród autorów książek futorologicznych oraz filmowców, którzy prześcigają się w scenariuszach zwiastujących przejęcie kontroli nad światem przez androidy oraz zbliżający się koniec gatunku ludzkiego.

Czy rzeczywiście mamy się czego obawiać i czy sztuczne istoty mogą stanowić dla nas realne zagrożenie?

W jakim kierunku będzie rozwijał się rynek pracy i jakie zawody zyskają na znaczeniu?

Jak ludzie będą radzić sobie z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji w życiu codziennym?

Czym jest sztuczna inteligencja, na czym polega uczenie maszynowe oraz sieci neuronowe?

Czy przepisy prawne wpłyną na transparentny sposób działania algorytmów opartych o AI i co oznacza czarna skrzynka sztucznej inteligencji (ang. Black Box)?

Kto będzie ponosił odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez AI (np. wypadki autonomicznych pojazdów)?

Czy wytwory AI (muzyka, filmy, teksty, etc..) podlegają ochronie w ramach prawa autorskiego?

Czy ktoś kontroluje prace nad rozwojem sztucznej inteligencji i czy są granice dla wyobraźni naukowców?

Serdecznie zapraszamy na drugie już spotkanie z serii Future Talks pt „Biznesowe i prawne aspekty sztucznej inteligencji”.

Zachęcamy do wysyłania pytań do naszych specjalistów na adres futuretalks@spacefdn.com