fbpx

Prelegenci

dr Agnieszka Labus

Dr inż. arch. Agnieszka Labus Architektka i urbanistka, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Inicjatorka i prezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), pierwszego w Polsce laboratorium zajmującego się innowacyjnym projektowaniem w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa (www.lab60plus.pl). Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, co posłużyło do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego. Autorka wielu opracowań naukowych i współautorka ekspertyz m.in. na temat budownictwa senioralnego, miksu społecznego, w tym cohousingu senioralnego, a także projektowania uniwersalnego. Koordynatorka prac związanych z opracowaniem programu wdrożenia i zasiedlenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi, a także opracowania zagadnień społeczno-przestrzennych masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej. Absolwentka największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowe i szkoleniowe: we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii. Laureatka licznych nagród naukowych, w tym: Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, Stypendium „START” FNP, laureatka Nagrody „O 2018” przyznawanej przez Polski Portal Kultury O.pl za powołanie do życia Fundacji Laboratorium Architektury 60+.

dr Marek Bauer

Dr inż. Marek Bauer, Adiunkt (dr inż.) Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Systemów Transportowych Absolwent Politechniki Krakowskiej, od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Systemów Transportowych (dawniej: Zakładzie Systemów Komunikacyjnych) Politechniki Krakowskiej. W ramach pracy naukowo badawczej zajmuje się głównie problematyką kształtowania systemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci transportu zbiorowego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz licznych opracowań i ekspertyz w zakresie badań jakości, modelowania, planowania i projektowania systemów transportowych miast i aglomeracji, metodyki badań i pomiarów w transporcie oraz zarządzania mobilnością w miastach. Kierował i uczestniczył w projektach UE prowadzonych w Politechnice Krakowskiej o tematyce transportowej. Uzyskał nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny Transportu, został też odznaczony Honorową Odznaką PK. Członek zespołów zadaniowych powoływanych przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz uczestnik licznych inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy systemu transportowego Krakowa. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

dr Agnieszka Labus

Dr inż. arch. Agnieszka Labus Architektka i urbanistka, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Inicjatorka i prezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), pierwszego w Polsce laboratorium zajmującego się innowacyjnym projektowaniem w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa (www.lab60plus.pl). Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, co posłużyło do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego. Autorka wielu opracowań naukowych i współautorka ekspertyz m.in. na temat budownictwa senioralnego, miksu społecznego, w tym cohousingu senioralnego, a także projektowania uniwersalnego. Koordynatorka prac związanych z opracowaniem programu wdrożenia i zasiedlenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi, a także opracowania zagadnień społeczno-przestrzennych masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej. Absolwentka największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowe i szkoleniowe: we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii. Laureatka licznych nagród naukowych, w tym: Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, Stypendium „START” FNP, laureatka Nagrody „O 2018” przyznawanej przez Polski Portal Kultury O.pl za powołanie do życia Fundacji Laboratorium Architektury 60+.

dr Marek Bauer

Dr inż. Marek Bauer, Adiunkt (dr inż.) Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Systemów Transportowych Absolwent Politechniki Krakowskiej, od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Systemów Transportowych (dawniej: Zakładzie Systemów Komunikacyjnych) Politechniki Krakowskiej. W ramach pracy naukowo badawczej zajmuje się głównie problematyką kształtowania systemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci transportu zbiorowego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz licznych opracowań i ekspertyz w zakresie badań jakości, modelowania, planowania i projektowania systemów transportowych miast i aglomeracji, metodyki badań i pomiarów w transporcie oraz zarządzania mobilnością w miastach. Kierował i uczestniczył w projektach UE prowadzonych w Politechnice Krakowskiej o tematyce transportowej. Uzyskał nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny Transportu, został też odznaczony Honorową Odznaką PK. Członek zespołów zadaniowych powoływanych przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz uczestnik licznych inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy systemu transportowego Krakowa. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

O spotkaniu

Smart Cities to w najprostszym tłumaczeniu inteligentne miasta, których ideę najtrafniej oddaje hasło: „Smart City – better life“, chociaż nie chodzi tylko o samo słowo „inteligentne“.

Smart Cities łączą w sobie kilka istotnych czynników jak nowe, zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne, wysoką funkcjonalność oraz aktywny udział jednostek samorządowych i samych mieszkańców w tworzeniu i rozwoju takich miejsc. Głównym celem tych rozwiązań jest zwiększenie interaktywności infrastruktury miejskiej, wzrost świadomości mieszkańców oraz podniesienie komfortu życia w obrębie struktur miejskich.

Smart City wymaga smart managementu, czyli zarządzania w taki sposób aby zapewnić szybki i bezproblemowy dostęp do informacji o mieście, jego planach rozwoju, etc.., dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców, rozwój stref rekreacyjnych oraz kulturalnych, sprawne działanie urzędów i instytucji miejskich, rozwój inwestycji, sprawny transport miejski, dbałość o ekologię i ochronę środowiska, aktywny udział mieszkańców w poprawianiu warunków życia oraz współpraca z administracją oraz służbami miejskimi.

W jaki sposób doprowadzić do tego by polskie miasta stały się smart?

Ile czasu potrzeba żeby wdrożyć tego typu rozwiązania w naszych realich?

Czy jesteśmy mentalnie gotowi na takie zmiany?

Czy starzejące się społeczeństwo nadąży za zmianami Smart City?

W jaki sposób biznes może wykorzystywać rozwiązania smart do dalszego rozwoju?

Smart city vs smart village.

Jak zawsze nowoczesne rozwiązania, zwłaszcza mające wływ na życie dużych grup społecznych sprzyjają rozwojowi ciekawych dyskusji i prowokują do wielu pytań.

 

Już 27.09.2019 o godz. 18:00 zapraszamy wszystkich pracujących, zainteresowanych tematyką Smart Cities do krakowskiego Hotelu Kossak na czwarte już spotkanie z serii Future Talks pod tytułem „Smart Cities – architektura i transport przyszłości”. Podczas dyskusji będziemy zgłębiać ten niezwykle ciekawy temat wraz z naszymi prelegentami, którzy jak zawsze chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!