fbpx

Prelegenci

dr inż. Jarosław Bułka

dr inż. Jarosław Bułka - absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Biocybernetyk z 20-letnim stażem akademickim w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Autor ponad 50 publikacji z obszarów sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, telemedycyny, telediagnostyki i inżynierii biomedycznej. Biznesowo zajmuje się analizą sygnałów i danych, modelami machine-learning oraz transformacją cyfrową organizacji i optymalizacją ich procesów, telemedycyną i teleopieką, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Współorganizator wielu konferencji branżowych, panelista i popularyzator działalności badawczo rozwojowej oraz transferu wiedzy z nauki do biznesu. Sekretarz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Ekspert technologiczny Związku Powiatów Polskich oraz Krakowskiego Parku Technologicznego. Członek Małopolskiej Rady Innowacji i Rady Naukowej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej. Dyrektor Działu Nowych Technologii Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Do 2018 członek Rady Fundacji Klastra Life Science. Organizator i realizator wielu innowacyjnych projektów R&D. Współzałożyciel i do 2018 członek zarządu w spółkach grupy kapitałowej Silvermedia. Ekspert ds. IT i sztucznej inteligencji Instytutu Żywności i Żywienia. Obecnie właściciel Sophilution, firmy zajmującej się analizą danych i transformacją cyfrową organizacji, prezes MedDataSolution firmy zajmującej się analizą i wykorzystaniem danych diagnostycznych. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej.

Sonia Wronkowska

prof. Piotr Marecki

prof. Piotr Marecki – wydawca, producent i wytwórca utworów cyfrowych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury UJ, gdzie kieruje UBU labem (ubulab.edu.pl). Współtwórca i szef wydawnictwa Korporacja Ha!art (ha.art.pl). Postdok na Massachusetts Institute of Technology (2013-14), był także profesorem wizytującym w Media Archeology Lab na Uniwersytecie Colorado w Boulder (USA), na Uniwersytecie w Rochester (USA), Uniwersytecie w Bergen (Norwegia) oraz w Smolny College w Sankt Petersburgu (Rosja). Wspólnie z autorami i autorkami z kilku krajów opublikował tomik poezji generatywnej 2X6 (2016). Jest także twórcą Wierszy za sto dolarów (2017) napisanych przez Mechaniczne Turki Amazona, konceptualnego Sezonu grzewczego (2018) napisanego wraz z mieszkańcami Krakowa oraz wierszy flarf Niepodległa Google (2018). Interesuje się mediami cyfrowymi, przede wszystkim literaturą elektroniczną i demosceną. Ostatnie publikacje naukowe: Gatunki cyfrowe (2018), Między kartką a ekranem. Cyfrowe eksperymenty z medium książki w Polsce (2018), Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki (2019).

dr inż. Jarosław Bułka

dr inż. Jarosław Bułka - absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Biocybernetyk z 20-letnim stażem akademickim w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Autor ponad 50 publikacji z obszarów sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, telemedycyny, telediagnostyki i inżynierii biomedycznej. Biznesowo zajmuje się analizą sygnałów i danych, modelami machine-learning oraz transformacją cyfrową organizacji i optymalizacją ich procesów, telemedycyną i teleopieką, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Współorganizator wielu konferencji branżowych, panelista i popularyzator działalności badawczo rozwojowej oraz transferu wiedzy z nauki do biznesu. Sekretarz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Ekspert technologiczny Związku Powiatów Polskich oraz Krakowskiego Parku Technologicznego. Członek Małopolskiej Rady Innowacji i Rady Naukowej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej. Dyrektor Działu Nowych Technologii Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Do 2018 członek Rady Fundacji Klastra Life Science. Organizator i realizator wielu innowacyjnych projektów R&D. Współzałożyciel i do 2018 członek zarządu w spółkach grupy kapitałowej Silvermedia. Ekspert ds. IT i sztucznej inteligencji Instytutu Żywności i Żywienia. Obecnie właściciel Sophilution, firmy zajmującej się analizą danych i transformacją cyfrową organizacji, prezes MedDataSolution firmy zajmującej się analizą i wykorzystaniem danych diagnostycznych. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej.

Sonia Wronkowska

prof. Piotr Marecki

prof. Piotr Marecki – wydawca, producent i wytwórca utworów cyfrowych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury UJ, gdzie kieruje UBU labem (ubulab.edu.pl). Współtwórca i szef wydawnictwa Korporacja Ha!art (ha.art.pl). Postdok na Massachusetts Institute of Technology (2013-14), był także profesorem wizytującym w Media Archeology Lab na Uniwersytecie Colorado w Boulder (USA), na Uniwersytecie w Rochester (USA), Uniwersytecie w Bergen (Norwegia) oraz w Smolny College w Sankt Petersburgu (Rosja). Wspólnie z autorami i autorkami z kilku krajów opublikował tomik poezji generatywnej 2X6 (2016). Jest także twórcą Wierszy za sto dolarów (2017) napisanych przez Mechaniczne Turki Amazona, konceptualnego Sezonu grzewczego (2018) napisanego wraz z mieszkańcami Krakowa oraz wierszy flarf Niepodległa Google (2018). Interesuje się mediami cyfrowymi, przede wszystkim literaturą elektroniczną i demosceną. Ostatnie publikacje naukowe: Gatunki cyfrowe (2018), Między kartką a ekranem. Cyfrowe eksperymenty z medium książki w Polsce (2018), Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki (2019).

O spotkaniu

Na tegorocznych Targach Książki w Krakowie, w ramach konferencji Małopolskiego Forum Bibliotek pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, odbędzie się specjalna edycja Future Talks, poświęcona sztucznej inteligencji w świecie książki.

Wspólnie z przedstawicielami świata bibliotekarskiego, wydawniczego oraz technologicznego będziemy szukać odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:

  • Czy sztuczna inteligencja czyta książki? W jaki sposób?
  • Czego uczy się o nas, ludziach, przyswajając serwowane jej treści?
  • W jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na świat książki?
  • Czy zmieni nasze czytelnicze przyzwyczajenia?
  • Jak będzie wyglądać wydawnictwo, księgarnia, biblioteka przyszłości?
  • Wydawca, księgarz, bibliotekarz – czy znajdą się na liście zawodów z wolna odchodzących w przeszłość?
  • W jaki sposób wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w bibliotekach cyfrowych?

Zobaczymy również jak wyglądają książki generowane, boty literackie oraz książki z rozszerzoną inteligencją.

Spotkanie poprowadzi jak zawsze Łukasz Wilczyński z Planet Partners.

Zapraszamy!