POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejska Fundacja Kosmiczna z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kościuszki 40 lok. 6 30-105 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000535316, NIP: 6762478944 kontakt: email: contact@spacefdn.com
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  3. 6 ust. 1 lit a RODO w celu organizacji cyklicznych konferencji ,,Future Talks” oraz umożliwienia komunikacji w tym zakresie;
  4. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu publikacji zdjęć, filmów oraz reportaży z Konferencjipn.,,Future Talks”;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia cyklu konferencji pod nazwą ,,Future Talks” oraz przez czas trwania promocji cyklu tych Konferencji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.
  7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane będą przekazywane do podmiotu współpracującego z organizatorem ‘’Future Talks” tj. do Osti -Hotele Zbigniew Ostachowski z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Kossaka 1 Nip 6760001681 z którego usług uczestnicy konferencji będą korzystać.
  8. Pana/Pani dane nie będą profilowane w systemach informatycznych.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.